OEM/ODM คืออะไร? ต่างกันยังไง?

สำหรับผู้ประกอบการ ที่กำลังจะเริ่มสร้างแบรนด์ น่าจะเคยได้เห็น เคยได้ยิน กันมาบ้างแล้ว สำหรับคำว่า OEM หรือ ODM แต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นคำว่า OEM ที่จะคุ้นหูมากกว่า แต่เคยสงสัยกับมั๊ยคะว่า ความหมายที่แท้จริงแล้วคืออะไร หรือที่เข้าใจมา เข้าใจถูกต้องจริงๆ หรือยัง


OEM คืออะไร?

OEM หรือ Original Equipment Manufacturer คือผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้กับบริษัทที่จะไปขายในแบรนด์ของตัวเอง ซึ่งการบริการในรูปแบบนี้ โรงงานจะผลิตสินค้าตามแบบที่ลูกค้ากำหนด เป็นการช่วยกันพัฒนาสูตร เพื่อสร้างการตลาดตามแบบบฉบับของแบรนด์ที่แตกต่างกัน แต่ตัวสินค้าจะเป็นสูตรใกล้เคียงกัน เช่น เป็นกันแดดสูตรน้ำเหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันในส่วนของการชูโรงส่วนประกอบที่แตกต่างกัน ซึ่งจะเกิดข้อดีกับทางแบรนด์เอง ที่จะมีหลายๆแบรนด์ ที่ช่วยกันสร้างกระแสกันแดดสูตรน้ำ เราไม่ต้องมาปลุกกระแสให้ความรู้เกี่ยวกับกันแดดสูตรน้ำกันมากมาย เป็นต้น

วิธีการผลิตแบบ OEM นี้จะแพร่หลายกันอย่างมากเพราะ เป็นการช่วยกันกระตุ้นความต้องการของลูกค้า

 

ODM คืออะไร?

ODM หรือ Original Design Manufacture คือผู้จ้างออกแบบและผลิตสินค้าให้เพื่อนำไปขายในแบรนด์ตัวเอง โดยทางโรงงานจะช่วยทางแบรนด์ ออกแบบ พัฒนา และผลิตสินค้า ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ดีที่สุด เพื่อนำสินค้านั้นไปเข้ากระบวนการขาย กระบวนการทางการตลาด และกระจายสู่ตลาดเอง ซึ่งการออกแบบสินค้านี้มีทั้งแบบ Exclusive ที่จะออกแบบและผลิตสินค้านี้ ให้กับแบรนด์เพียงแบรนด์เดียว โดยจะมีเงื่อนไขที่มากกว่าแบบ Non-Exclusive ที่จะให้สิทธิ์กับแบรนด์ในหลายๆแบรนด์

วิธีการผลิตแบบ ODM นี้จะมีความแตกต่างในทางการตลาดมากว่า สามารถสร้างตนเองให้เป็นจุดเด่นในตลาดได้