fbpx

999packingcream

OEM/ODM คืออะไร? ต่างกันยังไง?

สำหรับผู้ประกอบการ ที่กำลังจะเริ่มสร้างแบรนด์ น่าจะเคยได้เห็น เคยได้ยิน กันมาบ้างแล้ว สำหรับคำว่า OEM หรือ ODM แต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นคำว่า OEM ที่จะคุ้นหูมากกว่า แต่เคยสงสัยกับมั๊ยคะว่า ความหมายที่แท้จริงแล้วคืออะไร หรือที่เข้าใจมา เข้าใจถูกต้องจริงๆ หรือยัง OEM คืออะไร? OEM หรือ Original Equipment Manufacturer คือผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้กับบริษัทที่จะไปขายในแบรนด์ของตัวเอง ซึ่งการบริการในรูปแบบนี้ โรงงานจะผลิตสินค้าตามแบบที่ลูกค้ากำหนด เป็นการช่วยกันพัฒนาสูตร เพื่อสร้างการตลาดตามแบบบฉบับของแบรนด์ที่แตกต่างกัน แต่ตัวสินค้าจะเป็นสูตรใกล้เคียงกัน เช่น เป็นกันแดดสูตรน้ำเหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันในส่วนของการชูโรงส่วนประกอบที่แตกต่างกัน ซึ่งจะเกิดข้อดีกับทางแบรนด์เอง ที่จะมีหลายๆแบรนด์ ที่ช่วยกันสร้างกระแสกันแดดสูตรน้ำ เราไม่ต้องมาปลุกกระแสให้ความรู้เกี่ยวกับกันแดดสูตรน้ำกันมากมาย เป็นต้น วิธีการผลิตแบบ OEM นี้จะแพร่หลายกันอย่างมากเพราะ เป็นการช่วยกันกระตุ้นความต้องการของลูกค้า   ODM คืออะไร? ODM หรือ Original Design Manufacture คือผู้จ้างออกแบบและผลิตสินค้าให้เพื่อนำไปขายในแบรนด์ตัวเอง โดยทางโรงงานจะช่วยทางแบรนด์ ออกแบบ พัฒนา และผลิตสินค้า […]

Copyright © 2019. All rights reserved.